אקולוגיה פוליטית של שימור

  • בית
  • אקולוגיה פוליטית של שימור

אקולוגיה פוליטית של שימור

פרויקט זה מביט לרוחב ובביקורתיות על:

*תיאורית מדעי השימור (conservation sciences)

*תיאוריית שירותי המערכת האקולוגית (ecosystem services)

*תיאוריית שירותי מערכת אקולוגית-תרבותית (cultural ecosystems services)

*ייצור ידע סביבתי

*מדע ומומחיות

*התפתחותו של 'המדע הנאו-ליברלי' (Lave et al 2010)

*המדיניות והפוליטיקה של שימור ובקרה הנוצרים כתוצאה מכך