ביטחון אנרגטי: תפקידם של מקורות אנרגיה מתחדשת

  • בית
  • ביטחון אנרגטי: תפקידם של מקורות אנרגיה מתחדשת

השימוש במקורות אנרגיה מתחדשת מגביר את הביטחון האנרגטי, שכן הוא מעניק יתרונות סוציו-אקונומיים נרחבים לאוכלוסייה הישראלית והירדנית, תורם לשיתוף פעולה, ומאפשר לשתי המדינות להשיג את יעדיהן להקלת נזקי שינוי האקלים. רוב המקורות האנרגטיים של ישראל וירדן הם דלקים פוסיליים, ורק 4 אחוז מהאנרגיה שלהן מגיעה מאנרגיה מתחדשת. כל אחת משתי המדינות הושפעה מאירועי האביב הערבי ומגילוי שדות הגז הטבעי לוויתן ותמר. שתי המדינות פגיעות לאי יציבות פוליטית ושינויי אקלים. על אף שישראל וירדן קבעו יעדים להשגת 10% אנרגיה מתחדשת עד 2020, ההתקדמות היא איטית ושתי המדינות עלולות שלא להשיג את היעד אם היישום ימשיך בקצב הנוכחי. המדיניות הנוכחית כוללת תעריפי הזנה (feed-in tariffs) ומכרזים עבור פרויקטים של אנרגיה מתחדשת. שתי המדינות יפיקו תועלת מהשקעה מוגברת בכלי רכב חשמליים, חיבוריות טובה יותר לרשת, ושיתוף פעולה חוצה גבולות. פרויקט זה חוקר את תפקידם של מקורות אנרגיה מתחדשת בהשגת עתיד אנרגטי בר קיימא ובטוח עבור האזור.

Energy security in Israel and Jordan: The role of renewable energy sources

Tareq Abu Hamed, Lindsey Bressler

Renewable Energy, Volume 135, May 2019, Pages 378-389