מכתב לקק"ל: פינוי משפחת סומרין מביתם

מאז 1996 מכון הערבה ללימודי הסביבה הפגיש למעלה מ- 1,000 סטודנטים ישראלים, פלסטינים, ירדנים ובינלאומיים בקמפוס המכון שבקיבוץ קטורה, שם הוקנו להם כלים כדי ללמוד לחיות ולעבוד זה עם זה. אנו מצפים מהבוגרים שלנו לפעול ברוח המסר של שיתוף פעולה סביבתי מעבר למסגרת האקדמית,ולתרגמו הלכה למעשה, לפעילות בשטח, לכן, אנו מצטרפים לבקשה זו של בוגרי מכון הערבה, לחדול מתהליך פינויה של משפחת סומרין.

משפחת סומרין מתמודדת מזה עשרות שנים עם הטרדה משפטית מצד "הימנוטא", חברת בת של קרן קיימת לישראל (קק"ל), בניסיון להרחיק אותם מביתם בסילוואן, בשיתוף עם "קרן עיר דוד" (אלעד). שלושת הגופים הללו פועלים יחד בניסיון לפנות את משפחת סומרין מהמקום שהוא ביתם זה למעלה משלושים שנה, באמצעות יישום בלתי הוגן ומפלה של 'חוק נכסי נפקדים'. ממשלת ישראל הכירה בכך ש'חוק נכסי נפקדים' הופעל לרעה במקרים רבים, והבטיחה להימנע מהשימוש בו בדרך זו, אך כעת הינו משמש כנגד משפחת סומרין.

כארגון המוקדש לקידום שיתוף פעולה ודיאלוג סביבתי באזור, אנו מאמינים כי באמצעות חברת הבת שלה, "הימנוטא", קק"ל מקדמת אג'נדה פוליטית המנוגדת לתכלית הליבה אשר לדעתנו צריכה להוות את המשימה העיקרית של הקרן הקיימת. הפעלת כוח נגד משפחה זו עומדת בניגוד לערכים יהודיים והומניטאריים. המסורת היהודית מעניקה קול רב עוצמה לערכים אלה. כפי שלימד הרב ג'ק כהן, "נס סיני היה שבני אדם התאגדו כדי ליצור חברה שאינה מבוססת על ניצול, אלא מבוססת על צדק ודאגה לפגיעים."

ישראל ניצבת בזמן זה בפני מכלול אתגרים אמיתיים, רציניים וקשים. על מנת להגשים את חזונה של ישראל כמדינה דמוקרטית המושפעת ממיטב הערכים היהודיים, בכל הנוגע למצב בסילוואן, אנו קוראים לקק"ל ול"הימנוטא" להפסיק את ההליכים המשפטיים נגד משפחת סומרין, ולהגיע לפיתרון שיאפשר למשפחה להמשיך להתגורר בביתה.

דוד לרר
מנכ"ל
מכון הערבה ללימודי הסביבה