המרכז הישראלי-ירדני לקהילה, סביבה ומחקר

המרכז הישראלי-ירדני לקהילה, סביבה ומחקר (JICCER, جسر)

המרכז הישראלי-ירדני לקהילה, סביבה ומחקר הוא מרכז חדש במכון הערבה, ומטרתו לתמוך ברווחתם של הטבע ובני האדם בערבה  באמצעות מחקר חוצה-גבולות ויוזמות משותפות לקהילות מישראל ומירדן. המרכז שואף 'לפתוח מחדש את הגשרים' בין קהילות בדרומן של ירדן וישראל, דרך מחקר, בניית יכולות, ומעורבות במדיניות, על מנת לעודד פיתוח בר קיימא אזורי וסביבתי. 

JICCER מוביל פרויקטים חוצי-גבולות בנושאי תיירות אקולוגית, חינוך סביבתי, העצמה נשית, חקלאות וניהול משאבי קרקע, ומערכות וטכנולוגיות סביבתיות מבוססות-קהילה. כמו-כן, המרכז ייקח חלק פעיל בשיתוף הפעולה של מכון הרבה עם קורסי מש"ב של משרד החוץ, ובפורום האזרחי לדיפלומטיה סביבתית (Track II).

למרכז יש שני מנהלים שותפים, שניהם בוגרי מכון ערבה: סולימאן חלאסה (ירדן) ורינה קדם (ישראל).