שירותי מערכת אקולוגית

שירותי מערכת אקולוגית

המרכז לסוציו-אקולוגיה מדברית חוקר את שירותי המערכת האקולוגית של הערבה מאז 2010. בשלב זה אנו מקבלים תמיכה ממענק שיתוף הפעולה האזורי במזרח התיכון של ,USAID כדי לחקור כיצד גבול פוליטי ותרבותי משפיע על שירותי המערכת האקולוגית בערבה, המשותף לישראל וירדן.

?מה בעצם שירותי מערכת אקולוגית