Climate Changemakers: חדשנות וצדק סביבתי במצב חירום אקלימי

התוכנית " Climate Changemakers: חדשנות וצדק סביבתי במצב חירום אקלימי" של מכון הערבה מונה 25 צעירים -ביניהם יהודים ישראלים, ערבים ישראלים ופלסטינים, ויהודים אמריקאים מאזור וושינגטון DC. התוכנית תימשך כשישה חודשים, ומטרתה לחקור נושאים כגון שיתוף פעולה חוצה גבולות בנושאי שינוי אקלים, וצדק אקלימי במזרח התיכון. התוכנית מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של הפדרציה היהודית של וושינגטון, והמשרד להגנת הסביבה, וכוללת שמונה מפגשים וירטואליים, טיול בן שבוע לישראל וטיול מסכם לוושינגטון DC.

המשתתפים בתוכנית נבחרו בקפידה בשל מומחיותם ומחויבותם לקידום שיתוף פעולה סביבתי ולקיימות. הם מייצגים קהילות שונות – ביניהם אנשי מקצוע, אקדמאים וסטודנטים – וכולם נלהבים להשתתף ביצירת שינוי חיובי בעולם. במהלך התוכנית המשתתפים מחליפים רעיונות ושיטות עבודה, ומחפשים פתרונות לאתגרים שמציב שינויי האקלים במזרח התיכון. זאת, תוך יצירת דיאלוג עיסוק בשאלות של זהות, אידיאולוגיה ודו-קיום.

התוכנית נפתחה בסוף ינואר, עם מפגשים וירטואליים ופרונטליים. מאז התקיימו ארבע פגישות וירטואליות, וסיור לימודי אחד. המשתתפים האמריקאים בדיוק סיימו את מסעם הראשון בישראל, בו הם ביקרו בערבה ובמחוז אילת, וכן באזור C בגדה המערבית. הקבוצה פגשה מומחים רבים, ביניהם מומחים לחוסן אקלימי, תקשורת, פיתוח, שימור המגוון הביולוגי, ביולוגיה ימית, מערכות אנרגיה מנותקות-רשת, שיתוף פעולה סביבתי חוצה גבולות ועוד. המשתתפים בטיול חקרו גם את נקודות המבט האישיות של עצמם, כחלק מהותי מתוכנית הלימודים רבת-הנרטיבים של המכון.

Climate Changemakers

יישום הלימודים בתוכנית "חדשנות וצדק סביבתי במצב חירום אקלימי" מתרחש במסגרת ארבעה פרויקטים חשובים של חוסן אקלימי:

• הפרויקט הראשון הוא מודל היתכנות למרפאה מנותקת-רשת באזור מספר יטא, בו עובדים המשתתפים עם קהילות וארגונים מקומיים.
• הקבוצה השנייה עובדת על תוכנית חוסן אקלימי לעיירה שפע-עאמר עם הארגון הסביבתי אגודת הגליל.
• הקבוצה השלישית מתכננת בית ספר מנותק-רשת בצפון הנגב עבור כפרים בדואים לא מוכרים, בשיתוף פעולה עם הקהילה המקומית.
• הקבוצה הרביעית יוצרת מודלים של תקשורת אקלימית עבור קהילות ועיריות מוחלשות.

המשתתפים ימשיכו להיפגש באופן וירטואלי והתוכנית תסתיים עם סיור לימודי בוושינגטון DC בקיץ הקרוב.