אתגריים פרקטיים של מערכות פוטו-וולטאיות בכפרים בדואיים בנגב

  • בית
  • אתגריים פרקטיים של מערכות פוטו-וולטאיות בכפרים בדואיים בנגב

מערכות אנרגיה עצמאיות (אוף גריד) הן מקור החשמל העיקרי בכפרי בדואים בנגב. בשל הצורך בחשמל, משקי בית בדואים לקחו על עצמם את אחריות הרכישה וההתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות (PV). מחקר זה הוא הראשון מסוגו להציג נתונים על עוני אנרגטי ומערכות PV המותקנות ביישובים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים, על מנת להעריך את צרכי החשמל העתידיים שלהם. במסגרת המחקר, התקיימו ראיונות בארבעה כפרים בדואים (ואדי אל-נעם, קסר א-סיר, וואדי אריכא, וביר הדאג'). נמצא כי על אף שמשקי הבית הבדואים מסתמכים על מערכות פוטו-וולטאיות כדי שיספקו להם את החשמל הדרוש להם בחיי היומיום, הם משתמשים בגנרטורים על בסיס דיזל כשמערכות ה-PV אינן מסוגלות לייצר אנרגיה. המחקר אף מצא כי חשמל שיוצר על ידי מערכות PV הינו מוגבל ובלתי מספק למילוי צרכים בסיסיים, והמגבלה הזו מעצבת את חיי היומיום של תושבי הכפרים. הקהילות הבדואיות צורכות את האנרגיה המינימלית הדרושה לצרכיהם הבסיסיים ביותר. מסקנת המחקר היא כי יש צורך דחוף בהגדלת המערכות הפוטו-וולטאיות המותקנות כרגע בקהילות הללו.

 “Practical Challenges of Photovoltaic Systems in the Rural Bedouin Villages in the Negev”

Emily Kattan, Suleiman Halasah and Tareq Abu Hamed

J Fundam Renewable Energy Appl 8: 258, May 2018