מחקר באקולוגיה פוליטית במזרח התיכון

האקולוגיה הפוליטית נוצרה כדי לפענח את יחסי הכוחות המעצבים את ניהול וחלוקת המשאבים הטבעיים בעולם המתפתח, ובחברות חקלאיות בפרט. מאז הופעתו כשדה מחקר אקדמי במזרח התיכון במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים, התחום תרם משמעותית להבנת הסכסוך החברתי-סביבתי באזור, סביב נושאים כגון קרקע, מים, ייעור, חקלאות, זהות סביבתית, שייכות, שימור, בקרה ועוד נושאים רבים.

בעבודתנו בתחום האקולוגיה הפוליטית אנחנו חותרים לעורר דיון בין אקולוגים פוליטיים, חוקרים, אנשי מקצוע וקהילות, וליזום פרויקטים של שיתוף פעולה שישרתו לא רק אקדמאים אלא גם פרטים וקבוצות המקדמים שינוי פוליטי וחברתי באזור.

תיאורי פרויקטים: