משלחת לקולומביה לשת"פ בנושאי מים

Dr. Clive Lipchin lectures in Javeriana University, Bogota, Colombia

משלחת של המרכז לניהול מים חוצה גבולות של מכון הערבה לקולומביה, הניחה את התשתית לשיתוף פעולה עם האוניברסיטה והמכון למחקר מים בבוגוטה.

לקולומביה מגוון ביולוגי עשיר ואזורים גיאוגרפיים ואקלימיים מגוונים, שכוללים בין היתר, את יער הגשם של האמזונס, האנדים, המישורים במערב והמדבר הצחיח שבצפון המדינה.

אוניברסיטת Javeriana בבוגוטה פתחה לאחרונה מכון מחקר חדש, שבוחן בעיות אזוריות הקשורות במים. במסגרת זו הוזמן צוות ממכון הערבה לביקור באוניברסיטה ולסיור למחוז Guajira בצפון המדינה, שם האוכלוסייה הילידית מתמודדת עם בצורת מתמשכת, וזאת בנוסף לשלל בעיות חברתיות, פוליטיות, וכלכליות – ובעיות סביבתיות אחרות. ישנו דימיון רב בין חבל ה-  Guajiraבקולומביה לבין אזור הנגב בישראל, במיוחד כאשר משווים בין קהילות ה- Wayuu , הקבוצה האתנית המקומית בקולומביה, לבין מצבם של הבדואים בנגב.

הביקור היה מוצלח ביותר, ונוצרו קשרי ידידות חמים ורצון משותף להמשך עבודה משותפת. כצעד ראשון, מכון הערבה מצפה לקחת חלק בפרויקט פיילוט בתחום המים במחוז ה-  Guajiraב-2020, באחת הקהילות המקומיות. 

משלחת של המרכז לניהול מים חוצה גבולות בסיור ב Guajira