קבוצות העבודה

הפורום האזרחי לדיפלומטיה סביבתית נולד ב-2016 כדי לאפשר לארגוני מפתח אזרחיים ולאינדיבידואלים, הקשורים לממשלות או אינם קשורים אליהן, לדון, לשאת ולתת ולפתח אסטרטגיות חוצות גבולות פרקטיות כדי לאפשר הסכמים סביבתיים רשמיים ובלתי רשמיים בין ישראל, פלסטין וירדן. הקונספט שעומד מאחורי הפורום הינו שונה ממאמצי בניית שלום מסורתיים באזור (דיפלומטיה בין ממשלות), החותרים להשיג הסכמי שלום כוללים. אנחנו מאמינים שקידום יוזמות המתבצעות ברמה המקצועית יכול לזרז שינוי חיובי בשטח ובזירה הפוליטית.

הפורום פועל כרגע דרך קבוצות העבודה הבאות:

קבוצת עבודה זו מפתחת מרכז אזורי להסתגלות לשינוי האקלים. משאב זה יאפשר שיתוף פעולה מקומי כדי להשיג תגובות אפקטיביות יותר לשינוי אקלים, ויתמוך בבניית תקשורת לטווח ארוך בין ישראל, ירדן, והרשות הפלסטינית סביב הנושא החשוב הזה. בנוסף, מרכז ההסתגלות האזורי ישפר את איסוף הנתונים והגישה אליהם, יספק הכשרות לאנשי צוות, ישפר תיאום בין ארגונים, ויקדם מודעות ציבורית על השלכות שינוי האקלים.

קבוצת העבודה הזו מפתחת פרויקט פיילוט של חיישן מרוחק. החיישנים המרוחקים עוזרים לחוואים לשלוט על מערכת ההשקיה. דרך אפליקציה בטלפון, חוואים מקומיים יכולים לעקוב אחר פרמטרים של מים להשקיה כדי לשפר את יעילות מערכות ההשקיה ואת השימוש בשפכים מטוהרים להשקיה. מאגר מידע מרכזי יפותח כדי לאסוף נתונים מהטלפונים החכמים של המשתמשים, ומאגר זה ישמש בסופו של דבר לסייע לתכנון ומדיניות מים של הממשלה.

קבוצת העבודה הזו מיישמת פרויקט פחם והתקנות סולאריות באזור C של הגדה המערבית. דרך פרויקט הפחם, קבוצת העבודה מתכננת לפתח 'כבשנים ירוקים' עבור הגדה המערבית כדי להפחית את כמות זיהום האוויר המיוצרת על ידי תעשיית הפחם. קבוצת העבודה מאמינה ש'כבשנים ירוקים' אלה הם פתרון טכנולוגי ממוקד-קהילה שמספק את שני הצדדים, והינו גם בטוח סביבתית וגם מועיל לעסקי הפחם.

קבוצת העבודה הזו מתמקדת בתהליך טיהור השפכים בגדה המערבית. נכון להיום, נתונים על ייצור מי שפכים, איסופם וטיהורם, שנויים במחלוקת ונסקרים באופן נפרד על ידי פקידים ישראלים ופלסטיניים. קבוצת העבודה הזו מקווה לפתור את פערי הנתונים על מי שפכים על ידי יסוד פרוטוקולים דו-צדדיים לאיסוף הנתונים וניתוחם.