קול קורא שלישי עבור מלונות לקבלת ייעוץ סביבתי

illustration: light bulb with water

ענף הארוח בכלל והמלונאות בפרט במזרח התיכון הינו מהחשובים בעולם והיה במגמת צמיחה רחבה עד תקופת הקורונה. ההצלחה במשיכת תיירות מתבטאת בין היתר בצריכה ניכרת של מים ואנרגיה.
במטרה לסייע לבתי מלון להגביר חסכון במים ואנרגיה תוך שיפור במאזן כספי ותדמיתי , יצא לדרך פרויקט GREENinMED אשר פונה לעסקים קטנים ובינוניים (SMEs) בתחום האירוח כדי לסייע להם בהכרת התחום, הבנת הפוטנציאל לחיסכון, קבלת הדרכה וסיוע מקצועי ואף ליטול חלק פעיל בפרויקט בינלאומי.

הפרויקט ממומן בעזרת האיחוד האירופי ומבוצע על ידי קונסורציום של מוסדות וארגונים מקצועיים מישראל, ספרד וצרפת שמטרתו היא בניית קהילה מקצועית בינלאומית וסיוע למלונות וקידום נושא החסכון במים ובבתי מלון על יעדיו והטכנולוגיות המאפשרות אותו, בדגש על שילוב טכנולוגיות חדישות.

במסגרת הפרוייקט יוצאים השותפים הישראלים, מכון הערבה ללימודי הסביבה ומכללת כנרת, במכרז נוסף שיאפשר למלונות להגיש בקשה לייעוץ מקצועי פרטני במסגרת הליך הנקרא Innovation Voucher בו מומחים מטעם הפרויקט והממומנים על ידו יבצעו עבור בתי המלון ייעוץ מקצועי על השימוש במים ו/או אנרגיה לפי צרכי המלון שיאושרו.

:לוח זמנים
פרסום מכרז: 13 באפריל 2022
מועד אחרון להגשת מועמדות: 20 באפריל 2022

לקול הקורא המלא עבור מלונות

לטופס הרשמה עבור מלונות