הקש האחרון: שימור, בקרה וחיים אקו-פוליטיים בגמלים של גבעות הנגב

  • בית
  • הקש האחרון: שימור, בקרה וחיים אקו-פוליטיים בגמלים של גבעות הנגב

הקש האחרון: שימור, בקרה וחיים אקו-פוליטיים בגמלים של גבעות הנגב

הפרויקט חוקר את הטבע של 'נופי הגמלים' כמבטא מערך של יחסים פוליטיים, וחברתיים רחבים עכשוויים, כמו גם מורשות שימור מהעבר הקולוניאלי/ציוני, המעצבים את גבעות הנגב כיום. גידול גמלים היה מאפיין משמעותי וחלק מפרנסתם של בדואים בנגב בישראל עד לפני ארבעים שנה. בשל שינויים גאו-פוליטיים באזור בסוף שנות השבעים והפיכתו של רוב אזור הנגב לאזור אימונים צבאי או לשמורות טבע, הבדואים באזור אולצו לשנות את דפוסי הנדידה  שלהם ולהסתגל ליישובי קבע. בשל המגבלות החדשות על הטריטוריה שלהם, אורח החיים הנוודי-למחצה של הבדואים נמצא בנסיגה. בהמשך לכך, גמלים הפכו לנקודת חיכוך בין רשויות המדינה ותושבי הנגב.