אוקטובר ב24, 2019

JICCER: מרכז מחקר חדש

המרכז הישראלי-ירדני לקהילה, סביבה ומחקר  אנו נרגשים להכריז על הקמתו של מרכז מחקר חדש, שיוקם בשיתוף פעולה עם מו"פ מדבר וים המלח וחברת i.GREENs. המרכז

Read More »