יוני ב21, 2020

group of women in the desert, seen from behind raising their arms to the sky

סוף סמסטר אביב 2020

בתחילת יוני נפרדנו מהסטודנטים והמתמחים של סמסטר אביב 2020, 'מחזור קורונה' שלנו. הסטודנטים היו סגורים יחד בבידוד למשך כמעט חודשיים של הסגר מלא – כאן,

Read More »