פרויקט GREENinMED – לשיפור החסכון במים ואנרגיה בענף המלונאות

illustration: light bulb with water

ענף הארוח בכלל והמלונאות בפרט במזרח התיכון הינו מהחשובים בעולם והיה במגמת צמיחה רחבה עד תקופת הקורונה. ההצלחה במשיכת תיירות מתבטאת בין היתר בצריכה ניכרת של מים ואנרגיה.
במטרה לסייע לבתי מלון להגביר חסכון במים ואנרגיה תוך שיפור במאזן כספי ותדמיתי , יצא לדרך פרויקט GREENinMED אשר פונה לעסקים קטנים ובינוניים (SMEs) בתחום האירוח כדי לסייע להם בהכרת התחום, הבנת הפוטנציאל לחיסכון, קבלת הדרכה וסיוע מקצועי ואף ליטול חלק פעיל בפרויקט בינלאומי.

הפרויקט ממומן בעזרת האיחוד האירופי ומבוצע על ידי קונסורציום של מוסדות וארגונים מקצועיים מישראל, ספרד וצרפת שמטרתו היא בניית קהילה מקצועית בינלאומית וסיוע למלונות וקידום נושא החסכון במים ובבתי מלון על יעדיו והטכנולוגיות המאפשרות אותו, בדגש על שילוב טכנולוגיות חדישות.

במסגרת הפרוייקט יצאו בקרוב השותפים הישראלים, מכון הערבה ללימודי הסביבה ומכללת כנרת, במכרז שיאפשר למלונות להגיש בקשה לייעוץ מקצועי פרטני במסגרת הליך הנקרא Innovation Voucher בו מומחים מטעם הפרויקט והממומנים על ידו יבצעו עבור בתי המלון ייעוץ מקצועי על השימוש במים ו/או אנרגיה לפי צרכי המלון שיאושרו, ובהמשך מכרז המיועד לבעלי מקצוע מהתחום הסביבתי שיתחרו על הזדמנות להעניק ייעוץ אישי לבתי המלון הנבחרים.

:לוח זמנים
פרסום מכרזים: 20 ביוני 2021
מועד אחרון להגשת מועמדות: 20 ביולי 2021

לקול הקורא המלא עבור מלונות

לטופס הרשמה עבור מלונות

למכרז עבור יועצים

לטופס הגשת מועמדות עבור יועצים