JICCER: מרכז מחקר חדש

המרכז הישראלי-ירדני לקהילה, סביבה ומחקר

 אנו נרגשים להכריז על הקמתו של מרכז מחקר חדש, שיוקם בשיתוף פעולה עם מו"פ מדבר וים המלח וחברת i.GREENs. המרכז יקרא The Jordan-Israel Center for Community, Environment & Research (ראשי התיבות הן JICCER, שמשמעותו 'גשר' בערבית), ומטרתו לתמוך ברווחתם של הטבע ובני האדם בערבה  באמצעות מחקר חוצה-גבולות ויוזמות משותפות לקהילות מישראל ומירדן.

 JICCER מוביל פרויקטים חוצי-גבולות בנושאי תיירות אקולוגית, חינוך סביבתי, העצמה נשית, חקלאות וניהול משאבי קרקע, ומערכות וטכנולוגיות סביבתיות מבוססות-קהילה. כמו-כן, המרכז ייקח חלק פעיל בשיתוף הפעולה של מכון הערבה עם קורסי מש"ב של משרד החוץ, ובפורום האזרחי לדיפלומטיה סביבתית (Track II).

המרכז ינוהל במשותף על-ידי בוגרי מכון הערבה רינה קדם (ישראל) וד"ר סולימן חלסה (ירדן). המרכז החדש יאפשר להם להמשיך ולתרום לפיתוח בר קיימא של הערבה ולתרום לפעילות המחקר של מכון הערבה.

 

Suleiman Halasah

ד"ר סולימן חלסה

סולימן הוא מהנדס חשמל, ושימש כמהנדס באזור הערבה במשרד המים וההשקיה של ממשלת ירדן. במסגרת תפקידו, היה אחראי על מערכות הבקרה והשליטה של פרויקט ההשקיה "Southern Ghors". סולימן המשיך את עיסוקו המקצועי בתחומי אנרגיה מתחדשת, מים וסביבה. סולימן הוא יוזם-שותף של Global Sun Partners, חברה בינלאומית לאנרגיה מתחדשת שבונה מתקנים לניצול אנרגיה סולארית.

JICCER Rina Kedem

רינה קדם

רינה היא פעילת שלום סביבתית ויזמת שמפתחת ומנהלת פרויקטים של שיתוף פעולה בין פלסטינים, ישראלים וירדנים, במהלך 16 השנים האחרונות. עבודתה מוכוונת גישה הוליסטית, וכוללת הסתכלות על הרווחה החברתית-כלכלית וכן הסביבתית של קהילות, וכן עבודה ארוכת-טווח בשטח והשפעה על קובעי מדיניות.