מתקן חדשני לטיהור ומיחזור שפכים הוכנס לרצועת עזה

המתקן יאפשר שימוש חוזר של מי השפכים לצרכי חקלאיים ויתן מענה למשבר המים ברצועה

השבוע הובא לראשונה לרצועת עזה, מתקן חדשני לטיפול במי שפכים, המיועד לכפרים ולמקומות מנותקי רשת. המתקן יאפשר שימוש חוזר במי השפכים לפיתוח וחיזוק החקלאות המקומית, המתמודדת עם משבר מים חמור ברצועה.

כניסת המט"ש לרצועה התאפשרה בזכות שיתוף פעולה מוצלח בין מכון הערבה ללימודי סביבה, ושותפו הפלסטיני דמור לפיתוח קהילתי מרמאללה, ובשותפות עם העיירה אבאסאן אל-כבירה שבעזה. מתקן הפיילוט הינו חלק מפרויקט רחב יותר שמטרתו לפתח סדרה של טכנולוגיות מבוזרות ברות-קיימא לטיהור שפכים בעלות נמוכה.  הפרויקט מפתח מודלים כלכליים וחברתיים במטרה לשפר את הגישה למים ולמזער את הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים הקשורים בשפכים לא מטופלים באבאסאן, ובסופו של דבר באזורים כפריים ועירוניים-למחצה נוספים בעזה.

מחסור חמור בתשתיות בעזה

רבע עד שליש מתושבי הרצועה, כ-600,000 איש, חיים באזורים ללא מערכות לאיסוף וטיפול בשפכים כתוצאה מכך, משתמשים המקומיים בבורות ספיגה מזהמים, או לחליפין, מזרימים את מי הביוב לסביבה ללא כל טיפול. הדבר גורם לבעיות בריאותיות וסביבתיות משמעותיות בעזה ואף בישראל הסמוכה. לפיכך נדרשים פתרונות חלופיים אשר נותנים מענה נקודתי בשטח.

הטיפול המבוזר בשפכים מהווה הזדמנות לספק מקור מים בר קיימא להשקיה חקלאית באזורים מבודדים ובאזורי שבהם יש מחסור במים. מערכות אלו גם מהוות הזדמנות להפחית את הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים הרבים הכרוכים בשפכים לא מטופלים.

שותפים לפרויקט

הפרויקט מנוהל על ידי הפורום לדיפלומטיה סביבתית של מכון הערבה, הממומן על ידי האיחוד האירופי. הפורום מאפשר למומחים פלסטינים, ישראלים וירדנים להתמודד עם אתגרים סביבתיים והומניטריים חוצי גבולות ולקדם הסכמים סביבתיים רשמיים ובלתי פורמליים בין ממשלותיהם. הפורום מקדם טכנולוגיות נקיות ומודלים עסקיים חברתיים חדשניים, ומפתח המלצות אסטרטגיות חוצות-גבולות. הפרויקט באבאסאן אל-כבירה לטיפול ביולוגי בשפכים לשימוש חוזר בחקלאות מייצג אחד מכמה פרויקטים של הפורום שתוכננו או יושמו כעת.

Damour logo

דמור לפיתוח קהילתי, הוא ארגון פלסטיני ללא מטרות רווח שמטרתו להשיג שלום צודק וכולל לסיום הכיבוש והסכסוך, והקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה מזרח ירושלים בגבולות 4 ביוני 1967, לצד מדינת ישראל. מאמצים אלו קשורים בפיתוח קהילתי המקדם את האינטרסים של העם הפלסטיני בשחרור ובהגדרה עצמית. דמור מתמקד בפרויקטים לרווחת הפלסטינים ובהקניית מיומנויות, עמדות וערכים הנחוצים לתהליך פיתוח מקיף, ושואף ליישם פרויקטים בתחומים רבים המחזקים את בניית המדינה. דמור מגדיל את הסיכוי לתהליך שלום מוצלח על ידי פיתוח מנגנונים של דיאלוג, תקשורת וגישור בין השקפות שונות, ובניית הבנה בין שני הצדדים על בסיס אינטרסים משותפים.

הדמיה של המתקן
Device on it's way to Gazza
המתקן על משאית בעזה - בדרכו ליעד