המרכז למדיניות ולמחקר של שינויי אקלים

השנים האחרונות היו החמות ביותר בעידן המודרני. מערכות אקלימיות הופכות פחות ופחות יציבות ומשנות את דפוסיהן המוכרים. אירועים אקלימיים קיצוניים (סופות חול, הצפות, שריפות, בצורות ועוד) פוגעים בחיי אדם ברחבי העולם. ייצור המזון הולך ומתמעט בעקבות סחיפת קרקע ושינויי אקלים. היעלמות מינים פוגעת ביכולתם של שירותי המערכת האקולוגית לתמוך במגוון מערכות החיים על פני כדור הארץ. השפעות שליליות אלה, הנגרמות מפעילות אנושית, מציבות את החברה האנושית לראשונה מאז קיומה בנקודת מבחן קריטית, בה נדרשת פעולה רב-מערכתית ובינלאומית משמעותית להפחתת פליטות (מיטיגציה) ולהיערכות להשפעות הסביבתיות השליליות של שינויי האקלים (אדפטציה) – במטרה לאפשר לדורות הבאים לחיות בעולם בר-קיימא ובעל חוסן קהילתי ואקלימי.

המרכז למדיניות ולמחקר של שינויי אקלים בהובלתה של ד"ר אליז מכלין משלב את ענפי המחקר השונים של מכון הערבה לכדי גישה בינתחומית ורב-תחומית להתמודדות עם האתגרים שמציבים שינויי האקלים. ההתייחסות שלנו למשבר האקלים אינה סביבתית בלבד, וכוללת בתוכה היבטים חברתיים וכלכליים. הסתכלות רחבה שכזו, הכוללת בתוכה את שלושת המרכיבים של קיימות (סביבה-חברה-כלכלה) תאפשר להעמיק את הבנתנו על הנושא ותעזור במציאת הפתרונות הדרושים. 

תכנון עירוני בר-קיימא

איכות הסביבה בכדור הארץ הולכת ומתדרדרת במהלך העשורים האחרונים במקביל להתגברות היכולת האנושית לשנות באופן בלתי הפיך את הסביבה הטבעית, עם דאגה מועטה להגנה על מערכות אקולוגיות. מאז המהפכה התעשייתית גוברת הפעילות האנושית המשחררת גזי חממה לאטמוספרה, והאקלים העולמי משתנה סביבנו ללא הרף. שינויי האקלים מובילים לקשת רחבה של אסונות טבע כמו גלי חום קיצוניים, הצפות, שריפות ובצורות, אשר מהווים איום ממשי על שלומם של בני אדם ברחבי העולם.
 

ההידרדרות הסביבתית מעמידה את הערים שלנו, בהן מתגוררת מרבית אוכלוסיית העולם, בפני איומים וסיכונים ממשיים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, יותר ויותר מבינים כי הפחתת ההשפעות של שינויי האקלים והסתגלות אליהם רלוונטיים מאוד לפעולות ברמה המוניציפלית. מצד אחד, ערים אחראיות כיום לכ-70% מפליטות גזי החממה העולמיות, ומוערך כי שיעור זה יגדל בעתיד הקרוב ככל שמגמות העיור הגלובליות גוברות; מצד שני, ערים יכולות גם לספק את הפתרונות, באמצעות היתרונות בגודלן ושיפורי יעילות. 

מקובלת היום ההבנה כי תכנון ועיצוב עירוני שאינו ברי-קיימא – למשל צמצום תשתיות טבעיות כגון עצים, מקורות מים ועוד, רמות קיצוניות של צפיפות, יצור פסולת ופליטת מזהמים – לא רק מגדיל פליטות אלא גם מחריף איומים וסיכונים שמובילים לסדרה של בעיות סביבתיות. תופעות כמו איי חום עירוניים, זיהום אוויר, הצפות וכו' – גורמות לנזקים כלכליים, חברתיים וסביבתיים. לפי תחזיות האו"ם, כ-70% מאוכלוסיית העולם צפויה להתגורר בערים עד 2050. משמעות הדבר היא ששלושת העשורים הקרובים הם קריטיים להבטחת פיתוח עירוני בר-קיימא, ושיש לשים דגש על אפיקי פיתוח נכונים. תכנון עירוני-סביבתי בר-קיימא מהווה, אם כך, מרכיב חשוב ביותר בצמצום של איומים וסיכונים אפשריים משינויי האקלים, תוך בנייה של חוסן אקלימי עירוני.
 
בימים אלה המרכז לוקח חלק בקבוצת מחקר של אקו-עירוניות, אתר לשיתוף ידע וניסיון אודות שכונות אקולוגיות באזורים שונים בעולם.
 
ד"ר אליז מכלין

ד"ר אליז מכלין

ד"ר אליז מכלין נולדה וגדלה בצרפת. היא סיימה תואר ראשון בגיאוגרפיה בפריז, עברה לישראל בשנת 2003 והשלימה תואר שני בלימודי מדבר באוניברסיטת בן-גוריון. ב-2018 סיימה את הדוקטורט שלה בלימודי סביבה וגיאוגרפיה באוניברסיטת סורבון בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון. מחקרה התמקד בהשלכות החברתיות-כלכליות של מדיניות בניה ירוקה באמצעות ניתוח השוואתי בין ישראל לצרפת.

לאחר פוסט-דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון שעסק גם הוא במחקר מדיניות של בניה ירוקה, הצטרפה ד"ר מכלין ב-2019 למכון לוקסמבורג למחקר חברתי-כלכלי כעמיתת מחקר. היא השתתפה בפרויקט לאומי שעסק במדיניות דיור חברתי, והצטרפה למכון מחקר של משרד השיכון של לוקסמבורג – The Habitat Observatory – בו ניהלה מחקרים, סדנאות וכנסים שעסקו בעירוניות בת-קיימא כאמצעי למיטיגציה של שינויי האקלים. ד"ר מכלין פרסמה מאמרים רבים בנושא תכנון עירוני בר-קיימא ושינויי אקלים, וכן פירסמה את הספר Green-neighbourhoods and Eco-gentrification.

לביוגרפיה מלאה ורשימת הפרסומים