יוני 2022

Tareq Abu Hamed

בלוג מנכ"ל: הזדמנויות לשינוי

החודשים האחרונים התאפיינו בהגברה של הסכסוך כאן אצלנו, במזרח התיכון, אך גם בעולם. ליבי כבד עליי מהמחשבה על העקורים הרבים ברחבי העולם, ובמיוחד אלו שנפלטו

Read More »
4 smiling students in the garden

סוף סמסטר אביב 2022

השבוע נפרדנו מהסטודנטים והמתמחים של סמסטר אביב 2022. לאחר שהשלימו את בחינות הסיום ואת מטלות המחקר שלהם, הסטודנטים בילו את ימיהם האחרונים במכון בפעילות פרידה

Read More »
Jozsef Kadar retrieving air sample

דגימות אוויר במכון הערבה

דיווח מאת ג'קסון ונפליט-בראון, מתמחה במכון הערבה בשנת 1996 החלו במכון הערבה לשתף פעולה עם אנשים מרחבי העולם במטרה למדוד את רמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה.

Read More »