נובמבר ב29, 2023

teaching a group of students outside

ממשיכים בהוראה ובהידברות, למרות הנסיבות: בתוכנית האקדמית של מכון הערבה לומדים יחד סטודנטים ישראלים ופלסטינים

כמדי שנה, סמסטר סתיו בתוכנית האקדמית של מכון הערבה נפתח כבר במהלך חודש ספטמבר, בכדי להתאים ללוח הזמנים האקדמי של הסטודנטים הבינלאומיים שלנו. השנה, סמסטר

Read More »