יום התנדבות וסולידריות של קהילת הבוגרים בדרום הר חברון

Arava Institute alumni tending to a garden during workday

לפני כשבוע יצאו כ-50 בוגרות ובוגרים של מכון הערבה, ליום עבודה חשוב ומשמעותי בכפר קטן הממוקם בדרום הר חברון. היום אורגן בהובלה של סטודנטים שלמדו במכון בסמסטר סתיו 2021 האחרון.

בהתאם לצרכי התושבים התקיימה סדנת קומפוסט והחלו בהקמתן של גינה קהילתית ומערכת לטיהור מים, מתוך מחשבה ליצור מערכות בנות-קיימה עבור הקהילה המקומית.

מחסור חמור במים, עוני אנרגטי והריסות בתים הם חלק מהקשיים הניצבים בפני תושבי הכפר אך הקהילה המקומית שומרת על תקווה מעוררת השראה לעתיד טוב יותר למרות האתגרים, הכיבוש וחוסר הצדק המלווים את חייהם. לכפרים הממוקמים בשטח C אין מענה הולם – לא הרשות הפלסטינית ולא המנהל האזרחי הישראלי דואגים לצרכיהם. תושבי הכפרים האלה צריכים לדאוג בעצמם למים, ביוב, חשמל וביטחון, וחשופים להתנכלות מתמדת של מתנחלים מהתנחלויות חקלאיות קיצוניות שהוקמו בקרבתם.

סיכמנו יום של עשייה ועזרה משמעותית, שהיווה גם הזדמנות לחוות את הכוח העצום שיש לקהילת הבוגרים שלנו לחולל שינוי. ימי עבודה נוספים יתקיימו בקרוב להשלמת המשימות שבהם התחילו.