פותחים את סמסטר אביב תשפ"ד

בתחילת חודש פברואר קיבלנו את פניהם של 26 משתתפי התכנית של סמסטר אביב 2024 בקמפוס מכון הערבה בקיבוץ קטורה. למרות המלחמה המתמשכת שמעמידה אתגרים רבים עבור התוכנית שלנו, אנחנו שמחים לארח הסמסטר קבוצה מגוונת של סטודנטים ומתמחים מישראל (בתוכם יהודים ופלסטינים), דרום אפריקה, ארה"ב, קניה, מרוקו וגרמניה. יחד, הם ילמדו על שיתופי פעולה סביבתיים חוצי גבולות דרך מגוון קורסים כמו אקולוגיה של דיונות חול, ניהול משאבי מים וחלוקת משאבים משותפים בעתות סכסוך.
רכיב מרכזי של התכנית האקדמית הוא ההזדמנות לבנות ולהתגבש כקהילה מחוץ לכתלי הכיתה. במהלך שבוע הפתיחה, משתתפי התכנית ביקרו בפארק תמנע ומרכז הצפרות באילת ויצאו לטיולים רגליים כדי לחקור את החי והצומח הסובבים את קיבוץ קטורה, בכך התחילו את תהליך הלמידה של אזור הערבה הדרומית אשר ילווה אותם לאורך הסמסטר במסגרת הקורסים שיקחו ופרויקטי המחקר.
שבוע הפתיחה היווה את יריית הפתיחה לעוד חלק חשוב בתכנית: חילופי תרבויות. הסטודנטים והמתמחים השתתפו בפעילויות לבניית קהילה והובילו בעצמם סדנאות לשיתוף במיומנויות, אשר ימשכו גם הן לאורך כל הסמסטר.

בנוסף, הם נפגשו לראשונה בפורום הדיאלוג, סמינר סמסטריאלי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. על מנת להתאים את הסמינר להרכב השונה של סמסטר זה, המתכונת של פורום הדיאלוג שונתה כך שתכלול מגוון נרטיבים, זאת מבלי לוותר על ערכי הליבה של התכנית. בכל שבוע, הסטודנטים והמתמחים יחקרו ביחד את שורשי הסכסוך, את זהויותיהם הלאומיות ואת סיפוריהם האישיים דרך שיחות, סדנאות סטוריטלינג, סרטים והרצאות. הם יעסקו במושגים כמו יחסי כוחות, פריביליגה ואחריות אישית וכיצד ניתן להבין אותם ביחס לגילויי אלימות וחוסר-צדק במזרח התיכון של ימינו.

שלושה קורסים חדשים נוספו לתכנית הלימודים של הסמסטר הנוכחי: ד"ר מירי לביא-נאמן תחשוף את הסטודנטים לתחום האקולוגיה הפוליטית בקורס שינויי אקלים – שינוי שיח: שינויי האקלים כבעיה חברתית-פוליטית. דרך סקירת ההיסטוריה, המשמעויות והדיון הביקורתי סביב המונח "אנתרופוקן" (עידן האדם), וכשער כניסה לתחום הרחב יותר, הסטודנטים ירכשו לא רק הבנה עמוקה יותר של תמות מרכזיות באקולוגיה פוליטית, אלא גם כלים להערכה ביקורתית של עבודות מרכזיות בתחום זה.

בוגרת המכון, ד"ר רינה קדם, שבה אלינו כדי ללמד את הקורס סכסוך או שיתוף פעולה? הפוליטיקה והכלכלה של סוגיות סביבתיות חוצות-גבולות. בקורס זה, הסטודנטים יחקרו את מערכת היחסים שבין פוליטיקה, כלכלה והסביבה, עם דגש על סכסוכים סביבתיים ושיתופי פעולה בישראל/פלסטין והמדינות הגובלות, לצד העמקה במתח המובנה שבין פרויקטיים לאומיים לקיימות.

ולבסוף, קורס חדש נוסף שיילמד בסמסטר הנוכחי הוא בנייה ירוקה והשלכות חברתיות-כלכליות עם ד"ר אליז משלין. בקורס זה ירכשו הסטודנטים ידע על בניה ירוקה והמדיניות הקשורה בה מנקודת מבט בינלאומית, וינסו להעריך האם, כפי שנטען, בניה ירוקה אכן תורמת להפחתת צריכת האנרגיה העולמית, ובכך את פליטת גזי החממה.

אנחנו מאחלים לסטודנטיות והסטודנטים, למתמחים, מרצים והסגל האקדמי – סמסטר פורה ומוצלח!